Fassaadi Armeerimine ja krohvimine

Sõltuvalt tööde mahust ja kogu fassaadi renoveerimise või ehitamise eelarvest pakume erinevaid viise fassaadi krohvimiseks. Teeme krohvimistöid nii käsitsi kui ka spetsiaalsete liimsegupumpade abil.

Tavapärastest lahendustest pakume nii pritskrohvi kui struktuurkrohvi, väiksemate hoonete puhul on võimalikud ka erilahendused näiteks nagu kindakrohv jms. Krundime ja vastavalt vajadusele ka armeerime fassaadi krohvimistööde käigus.

Teeme krohvimistöid nii välistingimustes kui ka sisetingimustes ning pakume lisaks ka erinevate maalritööde teostamist.