Hüdroisolatsioonitööd

Teostame vundamentide ja soklite hüdroisolatsioonitöid. Enamasti tähendab see vundamenti ümbritseva pinnase lahti kaevamist kuni vundamendi taldmikuni, pindade pesemist ja kruntimist nakkedispersiooniga ning katmist armeeritud rullbituumeniga.

Lisaks tuleb pindadelt eemaldada vana krohv ja lahtine kivipuru. Samuti pöörame tähelepanu ning isoleerime nõuetekohaselt soklis või vundamendis olevad avad, läbiviigud ja nurgad ning liited.

Just kortermajade puhul tasuks vundamendi ja sokli hüdroisolatsioonitöid ning soojustamist ja fassaadi renoveerimist käsitleda tervikuna teostades võimalusel tööd korraga.